top of page

eGift Card

₫79,000

Gift Card là món quà hoàn hảo dành tặng những người đặc biệt trong cuộc sống của bạn thay cho lời muốn nói. Hãy chọn một giá trị quà tặng và điền nội dung điều bạn muốn gởi đến người kia nhé !...

₫89,000
₫99,000
₫139,000
₫239,000
₫289,000
₫319,000
₫359,000
₫389,000
₫419,000
₫459,000
₫500,000
Other amount
bottom of page