top of page

STINGLESS BEE HONEY FARM VISITING TRIP FOR A NEW PROSPEROUS 2021 YEAR OPENING. TRẠI KHAI XUÂN 2021

Updated: Aug 23, 2021

MUHAK TRADING - DU XUÂN TRẠI ONG DÚ SƠ KHAI MỞ ĐẦU CHO MỘT NĂM 2021 THỊNH VƯỢNG VÀ NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

" Con trâu là đầu câu chuyện" Đối với người nông dân, bao đời này, cứ hễ gặp nhau là họ nói về nông vụ, về giống má phân nước.., những niềm vui mùa màng cũng như những trăn trở cũng về được mất của mùa màng ấy.

"Con ong là đầu câu chuyện" Ở đây chúng tôi cũng vậy. Nhưng không phải BẮT ĐẦU MỘT NĂM MỚI bằng con trâu, mà là Con Ong. Cùng những nỗi niềm không khác những người nông dân là mấy...

ABOUT MUHAK T&S

Muhak Trading & Service has been established to promote agricultural products produced and processed in Highland Vietnam. Located in Buon Ma Thuot, Dak Lak, our company covers all kinds of agricultural products produced in the highland area not only from Dak Lak, but four other highland provinces in Vietnam. The main reason we have decided to set up the headquarter office here was for the fact that all the agricultural products harvested from highlands are gathered here and redistributed. The company exports and distributes high quality agricultural products such as honey, coffee beans, avocado, peppers and specialized products that can only grow on higher altitudes.

9 views0 comments

Comments


bottom of page